ANA SAYFA

ANA SAYFA

İLETİŞİM

KARİYER

Language: 

Servis Fiori Giriş
HİZMETLERİMİZ
DİJİTAL TANITIM KATALOĞU  

İK VİZYONUMUZ

Şirket hedefleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının temini, mevcut insan kaynağı potansiyelinin arttırılması, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, takım ruhuna sahip insan kaynakları gücünün oluşturulması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır.

İK Stratejilerimiz

·         Tüm çalışanların, şirketin ortak hedeflerine odaklanması

·         Tüm çalışanların, birbirinin müşterisi olduğu bilincinin yerleştirilmesi

·         Tüm çalışanların, potansiyellerinin ortaya çıkarılması

·         Departmanlar arasındaki sinerjinin sağlanması

·         Kurumsallaşma için gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması

·         Organizasyonel yapının geliştirilmesi

·         İletişimin sağlıklı şekilde yapılması

·         Kurum içinde adaletin sağlanması

 

Eğitim ve Geliştirme

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

Tüm çalışanlarımızı çok değerli ve şirketimizin gelişimine paralel olarak sürekli geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz. Globalleşen iş dünyasında, değişimi izleyen ve şirketini ileriye taşıyacak bilgi birikimine sahip uzman, yönetici ve liderlerle birlikte yarınlara ulaşmak öncelikli hedefimizdir.Eğitim ve gelişim programlarımız, çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırarak performanslarının pozitif etkilenmesi üzerine tasarlanmıştır.

“İnsana yapılan yatırım, en yüksek getirili yatırımdır.”


  HİZMET VERDİĞİMİZ MARKALAR

   SERVİS ÖZEL
Servis Girişi


SERVİS OLMAK İSTİYORUM
© 2012 SSH A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalama yapmak yasaktır !
Kişisel Verilerin Korunması